Škratova filmska šola

novice

urnik

Tretja učna ura: neskončni post festum ali iztočnice in avdiovizualni posnetki predavanja Andreja TomažinaZa nami je že tretje predavanje letošnje Škratove filmske šole, ki se letos osredinja na prevpraševanje filmskega medija v luči t.i. digitalnega načina produkcije. Tokrat se nam je predstavil Andrej Tomažin, ki je z vzpostavitivjo lastnega teoretskega aparata analiziral t.i. nove medije, s prav posebnim poudarkom na njihovi vlogi v vstajah in revolucijah v Tuniziji, Egiptu, Jemnu, Siriji in Libiji.

Andrejevo predavanje bi tako lahko razdelili na dva dela: v prvem delu smo bili priča vzpostavitvi teoretskega okvira, v drugem delu pa je predavatelj skozi slednjega, predvsem na primeru Tunizije in Egipta, analiziral konkretne strategije pri zatiranju vstaj, pri čemer ga je še posebno zanimal vpliv socialnega mreženja na razvoj revolucij. Predavanje, katerega teoretske reference so izhajale iz misli Bernarda Stieglerja, Marine Gržinić, Richarda Grusina, Jevgenija Morozova, Jacquesa Derridaja, Gillesa Deleuza in Michela Foucaulta pa ni baziralo na diskurzih, ki na tovrstno tehnologijo pripenjajo pomene utopičnosti, marveč je slednje želelo ravno prevpraševati, jih torej postaviti v kritični kontekst.

V pregovorno tipični maniri Škratove filmske šole se je druženje s predavateljem nadaljevalo tudi po koncu t.i. uradnega dela Škratove filmske šole, Andrej pa je za vas pripravil tudi izhodišča za vaše nadaljnje samostojno raziskovanje obravnavane tematike, ki naj vam služijo tudi kot povabilo za vaše pisanje v sklopu t.i. sklopa filmskega pisanja Škratove filmske šole:


1. Dividuiranost (novomedijske) skupnosti uporabnikov spletnih video strežnikov in na splošno interneta (Deleuze in teorija novih medijev)

2. Tradicionalni mediji in novi mediji: primerjava skozi prizmo avtorske funkcije (Foucault et al.)

3. Gramatizacija avdiovizualnega časovnega objekta, njene posledice na subjektivacijo uporabnika spletnih video strežnikov (Stiegler)

4. Telo in spletni video strežniki. Regulacije in dopuščanja različnih modelov funkcije telesa; je to res ali gre zgolj za navidezno dopuščanje? Je funkcija telesa zaradi uporabniške gradnje od spodaj navzgor podobna tisti, ki obstaja v realnosti?

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

Preden pa se od vas poslovimo, naj le še pripišemo, da vas zgornja spletna povezava pripelje tako do posnetka torkovega predavanja kot do posnetih fotografij dogodka, ki ga je torej režiral Andrej Tomažin.