Škratova filmska šola

novice

urnik

Pina Wima Wendersa – le film o umetnosti ali tudi »umetniški« film?"Menim, da je druga prihodnost 3D filmske tehnologije dokumentarni film. Omogoča nam, da odkrijemo naš planet in ljudi na neposreden in privlačen način… Poleg tega je 3D kakor ustvarjen za ples,” je ob svojem novem filmu Pina (2011) dejal Wim Wenders. Ob tem se zastavljata dve osnovni vprašanji: vprašanje odnosa med specifično rabo 3D tehnologije in dokumentarnim filmom, pa tudi vprašanje odnosa med 3. filmsko dimenzijo in plesno teatralnostjo, ki temelji na živi prisotnosti telesnosti akterjev. Obe vprašanji se tudi sekata na točki prevpraševanja specifične »umetniškosti« domnevno »prvega umetniškega 3D filma«. Je Wendersovemu filmu moč pripisati umetniške kvalitete, ki segajo prek gole kategorizacije avtorja filma ali predstavljene vsebine (dela morda najpomembnejše koreografinje in plesalke sodobnega plesa)? Ali njegova raba 3D tehnologije presega spektakelsko funkcijo ojačanja filmske iluzije - mimesisa in le za stopnjo bolj prepričljive reprezentacije realnosti plesa?

 

Bodite z nami na novem predavanju Škratove filmske šole 2011, ki ga bo 13.9. ob 19.30h, v Knjižnici Šiška, vodila Katja Čičigoj.

 

Seznam literature:

 

Nichols, Bill: Introduction to documentary. Indiana University Press, Indiana, 2001.

Rascaroli, Laura: The Subjective Cinema. Wallflower press, New York, 2009.

Servos, Norbert: Pina Bausch: Ples in emancipacija. V Teorije sodobnega plesa in performansa. Ur. Emil Hrvatin, Maska, Ljubljana 2001.

Pečenko, Nikolaj: Filmi z globino. Dostopno na: http://www.mladina.si/tednik/201039/filmi_z_globino

Paul, William: Braking the Fourth Wall: Belasconism, Modernism and the 3D Kiss me Kate. Film history,  vol:16 iss:3, 2004.

Kufman, Debra: Another Big Picture. Computer graphics world, vol:30 iss:1, 2007.

 

 

Katja Čičigoj je stara znanka Škratove filmske (male) šole. Predlani jo je s svojim predavanjem »Ali lahko na robu molka prisluhnemo fantomskim glasovom? Učinek avtoreferencialnosti na status reprezentirane realnosti v filmu Our Beloved Month of August« dosegljivim tukaj, tudi otvorila. Lani je na Škratovi filmski (mali) šoli nastopila s predavanjem »Pastiš v masalini omaki: Kartografija nestvarnosti kot simptom globalizirane stvarnosti v filmu Revni milijonar«, ki si ga lahko poslušate tukaj. V zborniku Škratove filmske (male) šole je objavila tudi strokovni članek z naslovom »Reprezentacija Drugega – ekonomsko in vizualno uživanje njegove revščine«. Sicer pa je absolventka filozofije in primerjalne književnosti, ljubiteljica filma, gledališča in sodobnih scenskih umetnosti. Z njimi se bolj poglobljeno seznanja prek Maskinega seminarja sodobnih scenskih umetnosti in Šole ustvarjalne kritike. Objavlja v medijih: Ekran, Kino, Maska, Dialogi, Pogledi, Večer, Radio Študent, Radio Koper, Sigledal.org in v gledaliških listih.