Škratova filmska šola

novice

urnik

O pogledu: Revidiranje feministične filmske teorije in digitalna dobaVljudno vabljeni na peto predavanje iz serije devetih predavanj, ki potekajo v okviru Škratove filmske šole 2011:

 

O pogledu: Revidiranje feministične filmske teorije in digitalna doba

 

 Ana Jereb, 27.9.2011 v Knjižnici Šiška, 19.30

 

V pričujočem predavanju se bomo ukvarjali z vprašanjem pogleda skozi feministično filmsko interpretacijo, pisano v sedemdesetih letih, pri čemer bomo izhajali iz znanega teksta filmske teoretičarke Laure Mulvey z naslovom Visual Pleasure and Narrative Cinema (Mulvey, 1975). Na primeru filmov noir Laura Mulvey z zbliževanjem psihoanalize in filmske teorije osnuje koncept »to-be-looked-at-ness« in analizira moški/ženski pogled v filmih klasičnega Hollywooda. Sledeč temu nas bo zanimal pomen njene teorije za današnje feministično branje filma v digitalni dobi. Spraševali se bomo ali je ženska tista, ki je izpostavljena patriarhalnemu, falocentričnemu pogledu? Je morda moški tisti, ki gleda, ali pa je ženska tista, ki kreira moški pogled in sebe zastavlja kot akterja? Ali je stereotipizirani pogled na ženske – ženska kot objekt – danes v filmu kaj drugačen? Ali lahko še vedno govorimo o pasivnih ženskih likih, ki so na filmu zaradi pogleda moškega? 

Ali so lahko pretekle teorije filmski teoretikov še aktualne za današnje medijske fenomene? Ali digitalna doba prinaša radikalne prelome?

Z osredotočenjem na Lacanovo interpretacijo pogleda in gledalca, ki je bila v filmski teoriji mnogokrat podvržena napačnemu branju – kot identifikacija gledalca s pogledom gospodarja in ne pogled kot objekt a (McGowan, 2003) – bomo problematizirali pozicijo moškega gledalca in ženske kot objekta skozi dialektično razmerje gledalca in pogleda kot objekta a, pri čemer nas bo zanimal »pogled, pozicioniran znotraj filmske podobe, ki nosi radikalni potencial za prekinitev gledalčevega občutka identitete in omogoči dvom v temelje ideologije« (McGowan, 2008). Prav tako bomo s pomočjo Lacanovo teorije spolne razlike preizpraševali navidezno enoznačnost pomena ženska in moški, kakor tudi pogleda, ki naj bi jima pripadal gleda na stran, na katero se vpisujeta.

V drugem delu predavanja bomo skušali odgovoriti, če in kakšne spremembe nosi razmah digitalne tehnologije v filmu, in ali le ta prispeva k (novi)vlogi pogleda in gledalca.

 

Ana Jereb je univ. dipl. sociologinja, podiplomska študentka Ženskih študij in feministične teorije, z dolgoletnimi izkušnjami v nevladnem sektorju, med drugim koordinatorka več projektov, soorganizatorica fesitvala Rdeče zore (2004-2009) in so-urednica študentske revije Agregat ter zbornika Living with the other.