Škratova filmska šola

novice

urnik

Šesta učna ura: nova izhodišča in iztočnicePo šestem predavanju, ki si ga lahko v celoti poslušate tukaj, smo za vas pripravili nova t.i. post festum izhodišča oziroma iztočnice za vaše nadaljnje raziskovanje:

 

1. Ali lahko govorimo o diferenci med biopolitičnimi aspekti optične (filmske) podobe in biopolitičnimi aspekti digitalne podobe?

2. Razdelajte pojem zgodovine skozi prizmo diskontinuitete in kontinuitete na primeru filmskega medija?

3. Kakšen je odnos med učinkom Kulešov in kinematičnim načinom produkcije?

4. Kako razumeš razmerje med pojmi kot so dispozitiv, aparat, interpelacija, subjekt - svojo argumentacijo izpelji na primerih filmskega (optičnega) medija in na primeru digitalne podobe.

5. Razdelaj razmerje med kinematičnim in digitalnim načinom produkcije, v odnosu do reprodukcije ideoloških razmerij neoliberalnega globalnega kapitalizma.

6. Emancipacija v polju novih medijev: kako?

7. Prihodnost: matematizirana biometrična paradigma 'vladovanja' ali prihodnost kot neodtujeni, participativni javni prostor decentralizirane demokratične oblike brez privatnega prisvajanja intelektualnega razvoja človeštva? Razmišljate v obliki eseja.

 

Izhodišča sem pripravila Nina Cvar.