Škratova filmska šola

novice

urnik

Siti smo rizomovMreže, znotraj katerih obstajajo novomedijske tehnologije, so po besedah Gallowaya in Thackerja distribuirani sistemi.  Trdita, da v času, ko tako multituda kot imperij uporabljata iste mreže, ne gre več raziskovati njihovih pozitivnih strani za določeno stran, temveč je potrebno kritizirati/analizirati logiko samih distribuiranih mrež. Kot sta bila Deleuze in Guattári sita drevesa, sta Galloway in Thacker sita rizomov. Exploit prinaša luciden uvid v strukturo nadzora znotraj samih mrež, obenem pa poskuša ob raziskovanju algoritemskih in kodnih dejstev najti novo obliko upora; tudi Stiegler se, čeprav v bolj moralističnem tonu, zoperstavi tehnološkemu nadzoru, Raiford Guins pa v knjigi Edited Clean Edition pokaže na konkretne vpeljave nadzora v sodobne tehnologije, najsi je to internet, televizija ali film. OB povedanem pa tehnologija – kolikor je nerazdružljivo povezana s procesom individuacije -, s pomočjo novih aplikacij, dostopnih na spletu, in novih tehnologij, povezanih z AR (augmented reality), spreminja odnos med subjektom in objektom ter pod vprašanje postavlja funkcijo avtorja (v medmrežnem). S pomočjo nove tehnologije se sam akt gledanja spreminja v proces označevanja, kar opisuje že Virilio ob ti. SAMGS (sight-activated missile guidance systems). Kako je torej v rokah (in očeh) sodobnega uporabnika nomadskega kokpita (prosto po Strehovcu) razpršen realnočasoven nadzor mreže, v katero je umeščen? In kako se v takšno analizo sodobnega družbenega polja vklaplja trojica film – video igre – youtube?

 

Nekaj literature:

MUNSTER, Anna (2006). Materializing new media : embodiment in information aesthetics. Hanover: University Press of New England.

GALLOWAY, Alexander R., THACKER, Eugene (2007). The Exploit : a theory of networks. Minneapolis: University of Minnesota Press.

GALLOWAY, Alexander R. (2010). French Theory Today : an introduction to possible futures. New York: Public School New York/Erudio Editions. (dostopno tudi na spletu: http://cultureandcommunication.org/galloway/FTT/French-Theory-Today.pdf)

GUINS, Raiford (2009). Edited clean version : technology and the culture of control. Minneapolis: University of Minnesota Press.

STIEGLER, Bernard (2010). Taking Care of Youth and the Generations. Bloomington: Stanford University Press.

URRICHIO, William (2011). The algorithmic turn: photosynth, augmented reality and the changing implications of the image.Visual Studies, Vol. 26, No. 1. London: Routledge. 25-35.

VIRILIO, Paul (1994). Protocol : how control exists after decentralization. Indianapolis: Indiana University Press.

 

Andrej Tomažin je študent Filozofske fakultete. Zanima se za literaturo, film in glasbo. Kulturni publicist, med drugim sodelavec Radia Študent.