Škratova filmska šola

novice

urnik

Novo predavanje: »Anarhistična video produkcija: odmik od kapitalistične matrice ali njena reprodukcija?« 

Vljudno vabljeni na drugo iz serije osmih predavanj, ki potekajo v okviru Škratove filmske šole 2012:

 

 

6.6.2012, ob 19.30 v Knjižnici Šiška:

 

 

Tjaša Pureber: »Anarhistična video produkcija: odmik od kapitalistične matrice ali njena reprodukcija?«

 

 

Anarhistično gibanje je video kot svoj medij preseganja kapitalističnih načinov produkcije in boja proti medijskemu monopolu, pogojenem s kapitalističnimi, spolnimi in ostalimi hierarhičnimi normami, uporabljalo že dolgo. Znani so denimo primeri dokumentarcev iz španske državljanske vojne, ki so jih snemali člani CNT in z digitalizacijo arhivov širši javnosti postajajo dostopni šele v zadnjih letih. Od začetka 2000-ih pa se je skupaj s popularizacijo novih spletnih medijev razširila njihova produkcija.

Anarhistični video se tako uporablja v novinarske, arhivske, propagandne, umetniške in samoobrambne namene (denimo ameriška praksa »Cop-watch«). Na predavanju bomo analizirali konkretne prakse anarhističnih kolektivov, ki se ukvarjajo predvsem z video produkcijo.

Vprašali se bomo, kako preseči pasti reproduciranja kapitalistične matrice; ali lahko podobno kot znanstveniki, ki uporabljajo metodo militantnega raziskovanja, tudi umetniki s svojim aktivizmom presegajo hierarhični in odtujen odnos subjekt-objekt in razmišljali, na kakšen način lahko, če sploh izničijo hierarhični odnos ustvarjalca in gledalca.

Naslovili bomo tudi vprašanje samo-reprezentacije. Gre tu za preseganje stereotipnih norm kapitalističnega ustroja ali lahko vodi v identitetno politiko? In seveda, ali lahko video kolektivi ustvarjajo samoorganizirano skupnost 'od spodaj',  prakticirajo nehierarhično organiziranje in ustvarjajo prostor opolnomočenja in emancipacije? Čeprav  internet in spletna socialna omrežja omogočajo širšo dostopnost tovrstnega aktivističnega orodja, pa jih bomo poskušali zaradi njihove vpetosti v kapitalistični način produkcije kritično ovrednotiti, saj se v praksi večkrat izkaže, da imajo omejen, mnogokrat celo škodljiv potencial za aktivizem v okolju realnega.      

 

Temeljna literatura:


Althusser, Louis. 2000. Izbrani spisi. Ljubljana, Založba/*cf.
Anarchist voices. Dostopno prek: http://anarchistvoices.wetpaint.com/
Badiou, Alain. 2005. XX. stoletje. Ljubljana: Analecta.
Bourdieu, Pierre. 1993. The field of cultural production. Cambridge,
Polity Press.
Gregory, Sam idr. 2005. Video for Change: A Guide for Advocacy and
Activism. London, Pluto Press.
Harding, Thomas. 2001. The Video Activist Handbook. London, Pluto Press.
Holloway, John. 2004. Spreminjamo svet brez boja za oblast. Ljubljana,
Studentska zalozba.
Jeffs, Nikolai. 2006. Nelagodna razmišljanja o nekaterih paradoksih
politike, umetnosti in aktivizma. Časopis za kritiko znanosti XXXIV,
(223): 80-100.
Jelesijević, Nenad. 2008. Javna umetnost pod represijo - Je javna
umetnost sploh možna? Časopis za kritiko znanosti, XXXVI, (233):
201-207.
Marcuse, Herbert. 1998. Eros and Civilization. London, Routledge.
Močnik, Rastko. 2006. Svetovno gospodarstvo in revolucionarna
politika. Ljubljana, Založba/ *cf.
Močnik, Rastko. 2007. Veselje v gledanju. Ljubljana, Zaločba/ *cf.
Porton, Richard. 2009. On anarchist cinema. Arena. Oakland, PM Press.
Raunig, Gerald. 2011. Umetnost in revolucija. Ljubljana, Maska.
Rizman, Rudi (ur.).1986. Antologija anarhizma 1. Ljubljana, Knjižnica
revolucionarne teorije.
Situationist International Anthology. Dostopno prek:
http://www.bopsecrets.org/SI.
The Videoactivist Network. Dostopno prek: www.videoactivism.org

Tjaša Pureber je politologinja, doktorska študentka sociologije kulture in novinarka. Ukvarja se predvsem s teorijo revolucije in objavlja v različnih znanstvenih publikacijah.