Škratova filmska šola

novice

urnik

Izhodišča prvih treh predavanj t.i. jesenskega teoretsko-filozofskega ciklaKot obljubljeno, smo za vas pripravili še izhodišča zadnjih treh predavanj t.i. jesenskega cikla, na katerem so se nam predstavili Nina Cvar, Andrej Pezelj in Zora Žbontar. Izhodišča vam lahko lajšajo vaše nadaljnje raziskovanje, ali pa so vam v pomoč pri pripravi vaših prispevkov za delavnico pisanja o filmu in novih medijih.

 

Zora Žbontar

-Genealogija zbiranja in razstavljanja kot podlaga za rekonstrukcijo plasti strukture vednosti, smeri pogleda, gibanja telesa in diskurza opazovalca,

-Analiza kriterijev za najboljši evropski muzej leta (The European Museum of the Year Award – EMYA),

-Nove informacijske tehnologije in interakcija v muzejih kot sredstvo za prenos sporočila razstave,

-Digitalizacija predmetov hranjenih v muzejih – večja dostopnost do izobraževanja prek spleta.

 

Andrej Pezelj

-Disciplinarni procesi imobilizacije gledalca in preusmeritve pogleda proti nebu kot osnova za rojstvo modernega gledalca,

-Analiza izjav v slikarstvu glede na epistemološke celote,

-Pogled na pozicijo slikarja v odnosu suveren-subjekt in umetnik-populacija.

 

Nina Cvar

-Poskus konceptualizacije izrednega stanja na primeru Slovenije,

-Primerjava med Agambenovim izrednim stanjem in Lacanovo konceptualizacijo presežnega užitka v kontekstu globalnega neoliberalnega kapitalizma kot modulacije kapitalističnega načina produkcije,

-Družba kontrole vs družba discipline na primeru analize analognih in digitalnih medijev, s poudarkom na filmu,

-Pogrešljivost življenja kot izraz banalnosti zla 21. stoletja.