Škratova filmska šola

novice

urnik

Administriranje iluzije v kinematičnem in digitalnem načinu produkcije

Poslušaj predavanje(trajanje: 66:13):Nina Cvar | 25 / 10 / 2011 | Knjižnica Šiška | 19:30


V šestem predavanju Škratove filmske šole bomo skušali natančneje opredeliti kinematični in digitalni način produkcije, pri čemer bomo za vsako od navedenih formacij skušali poiskati in opredeliti temeljne strukturne karakteristike obeh produkcijskih režimov, s prvenstvenim fokusom na filmskem dispozitivu. V pričujočem predavanju nas bo tako še posebno zanimala vloga filmskega aparata v konstrukciji in reprodukciji družbene realnosti, vključujoč njegove nekatere najbolj temeljne strukturne premene, ki smo jim priča v širši družbeni matrici sodobnega globalnega kapitalizma.

 

Viri in literatura:

 

Agamben, Giorgio.

2009. "What Is an Apparatus?" and Other Essays

. Stanford, California: Stanford University Press.

Beller, Jonathan. 2006. The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle. Lebanon: University Press of England.

Casetti, Francesco. 2009.  Sto let, stoletje. V Kino! 8/9, Stara šola kapitalizma, 226-233.

Deleuze, Gilles. Postscript on the Societies of Control.October, Vol. 59. (Winter, 1992), pp. 3-7.

--- 2004. Podoba-gibanje. Ljubljana: Studia humanitatis.

---2005. Cinema 2: The Time-Image. London: Continuum.

Gržinić, Marina. 2009. Capital, Repetition. Dostopno prek: http://www.reartikulacija.org/?p=695 (10.2.2010).

--- 2010. Biopolitčno umetniško in nekropolitično družbeno. V pripravi za novo številko ČKZ.

--- 2010. Decoloniality of Time and Space. Dostopno prek: http://www.reartikulacija.org/?p=1427

--- 2009. Pogovor o sodobnem kapitalizmu in kinematičnem načinu produkcije. Dostopno

http://www.reartikulacija.org/?p=617 (10.2.2010).

Jameson, Fredric. 1990. Cognitive Mapping.  V Nelson, C./Grossberg, L. [ed]. Marxism and

the Interpretation of Culture. University of Illinois Press (S. 347-60; m. Diskussion).

--- 2001. Postmodernizem. Ljubljana: Analecta.

Kučić, Lenart. 2010. Naivna kalifornijska ideologija in realne družbene okoliščine. Dostopno na http://www.lenartkucic.net/2010/03/13/naivna-kalifornijska-ideologija/, 6.6.2011.

Noys, Benjamin. 2009. Separacija in reverzibilnost: Agamben o podobi. Filozofski vestnik. XXX (1): 143-159.

Močnik, Rastko. 2007. Veselje v gledanju. Ljubljana: cf.

Preciado, Beatriz. 2010. Pharmaco-Pornographic Capitalism. Postporn Politics and the Decolonization of Sexual Representations. Dostopno prek http://m1.antville.org/stories/2026691/.

Prince, Stephen. 1996. True Lies: Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory. V Film Quarterly, Vol. 49, No. 3. (Spring, 1996), pp. 27-37.

Rodowick, D.N. 2001.

Reading the Figural, or, Philosophy after the New Media (Post-Contemporary Interventions)

. Durham, London: Duke University Press Books.

Strehovec, Janez. 2011. Igre multitude proti igram imperija. Film kot videoigra in umetniške proti-igre. Ekran XLVIII (maj): 24-29.

--- 2010. Film kot vožnja z vlakcem smrti: Avatar in novo izkustvo gledanja filmov. Ekran. XLVI(februar): 32-35.

--- Strehovec, Janez. 2009. Podoba, ki raste proti gledalcu: Trirazsežnostni kino za taktilne voajerje. Ekran. XLVI(julij-avgust): 23-25.

Žižek, Slavoj. 1999. Realno kiberprostora. Problemi. 37(3-4): 5-16.

 

Nina Cvar je vodja projekta Škratova filmska šola. Svoje prispevke redno objavlja na Radiu Študent (kjer v sodelovanju z Andrejem Tomažinom in z drugimi gostujočimi avtoricami in avtorji na vsakih štirinajst dni pripravlja redno avtorsko oddajo o filmu), v Ekranu - reviji za film in televizijo, Kinu!, Tribuni. Sodelovala je tudi s Časopisom za kritiko znanosti, z Dialogi, Cowebom Mesta žensk, Airbeletrino, Reflektorjem, Lokolomom. S Titom Podobnikom je osnovala Fimuthe. Je podiplomska študentka na Univerzi v Novi Gorici.