Škratova filmska šola

novice

urnik

Misel in virtu(re)alno: David Lynch
Rok Govednik | 16 / 6 / 2009 | Klub SOT 24, 5 | 18:00


Ko si zaverovan v podobo, ki bo lahko pokazala misel, kričečo v tvoji glavi, veš, da jo lahko najdeš pri Davidu Lynchu. Človek potrebuje medij, da se izrazi, zato ta izraz potuje preko filozofije, literature, slikarstva in še dalje. Kaj je pri Lynchu tisto, kar fascinira?Na podlagi večne filmske zagate o mogočem/nemogočem preseganju realnosti v filmu, se bomo v pričujočem predavanju vprašali, kako se s filmom odpre horizont misli, se jim da meso. Kako se preseže obzorje realnosti vid(e)nega? Preko taksonomije Gillesa Deleuza bomo poskušali pojasniti tok Lynchevega čopiča - na primeru filmov Izgubljena cesta, Modri žamet, Eraserhead ter Mulholland Drive - ki v mediju sedme umetnosti 'slika' presežke Realnega. Iskali bomo upodobljeno misel, poskušali v filmski podobi videti in slišati tisto, kar je stran od podobe same.Namen predavanja bo podati razmislek na logičnost nelogičnega v opusu Lynchevih filmov, in sicer preko prepričanja, da film lahko ponuja več kot dejansko je.Cilj predavanja je slušatelje opremiti s koncepti kot so Realno, fantazma, realnost in virtualno, s pomočjo katerih bomo znali misliti tako filme Davida Lyncha kot tudi ostale filmske tekste.Literatura:PELKO, Stojan, Podoba misli, Študentska založba, 2006, str. 124 – 134 in 153 – 165.DELUZE, Gilles, Podoba-gibanje, Studia Humanitatis, 1991.BARTHES, Roland, Camera lucida – Zapiski o fotografiji, 1992.BAZIN, Andre, Ontologija fotografske podobe v: KINO! št. 2-3, 2007, 290 – 295.JAMESON, Frederic, Postmodernizem, Analecta, 2001, str. 7 – 68.DOLMARK, Jože, Izum fotografije in boj fotografske podobe za njeno uveljavitev: nekaj estetskih dilem v: KINO! št. 2-3, 2007, str. 286 – 289.
Rok Govednik je absolvent kulturologije in cinefil. Že od nekdaj svet vidi tudi skozi fotografski objektiv, njegovo delo pa je ovrednoteno že z nekaj nagrajenimi fotografijami. Fasciniran je nad (nad)močjo neverbalne komunikacije v odnosu do izražanja realnosti - tudi v filmu, čemur bo posvetil diplomo. Rok je avtor nekaj člankov o filmu in član programske ekipe mednarodnega festivala animiranega filma
Animateka v Ljubljani.