Škratova filmska šola

novice

urnik

Analiza Vertovovega filma Mož s kamero skozi Badioujevo 20. stoletje in Nancyjevo evidenco filmaNina Cvar | 20 / 10 / 2009 | Klub SOT 24, 5 | 18:00


V torek, 20.10.2009, na letošnjem zadnjem predavanju Škratove filmske male šole, se boste lahko družili z Nino Cvar, ki vam bo izrisala podobo misli Badiou-Vertov. Njen izris bo temeljil na vzporednem branju Badioujevega Stoletja, Vertovovega Moža s kamero in Nancyjeve evidence filma. Cilj predavanja je iskanje novih, drugačnih načinov branja filmskih tekstov, saj bo predavateljica, skupaj z udeleženci, iskala še druge podobe misli, povezane z osrednjo tematiko predavanja.
Literatura:Badiou, Alain. 2005. 20. stoletje. Ljubljana: Analecta.Beller, Jonathan. 2006. The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle. Lebanon: University Press of England.Baumbach, Nico. 2006. Nekaj misli o uporabi Badioujeve filozofije v sodobni filmski teoriji. Ekran 43 (6−7): 49–51.Daniel, Marko. 2002. The man with the movie camera. Speed of vision, speed of truth? Dostopno prek: http://www.25hrs.org/i_home.htm (26. junij 2009).Halward Peter in Bosteels Bruno. 2006. Onstran formalizacije. Intervju z Alainom Badioujem. Problemi XLIV (7–8/2006): 111–144.Komelj, Miklavž. 2007. Metoda Entuziazma. Kino! (I): 244–279.Nancy, Jean-Luc. 2009. Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.Philologos. 2007. Alain Badiou, 20.stoletje. Kaj je stoletje? Dr. Jelica Šumič-Riha in Dr. Stojan Pelko. Dostopno prek: http://www.kud-logos.si/philologos2006_8.asp (12. februar 2009).Radojević, Lidija. 2007. »Der Brecht hat immer recht«. Dialogi 43 (11–12): 20–23.Šprah, Andrej. 2009. Jean-Luc Nancy/Abbas Kiarostami: soočenje v prehajanju. V Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Ljubljana: Društvo za oživljanje filmske kulture! in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.Šumič-Riha, Jelica. 2004. Filozofija in njen čas. V Ali je mogoče misliti politko? Manifest za filozofijo. 131–152. Ljubljana: Založba ZRC.Vertov, Dziga. 1929. Chelovek s kino-apparatom. Kiev: VUFKU.