Škratova filmska šola

novice

urnik

Psihoanaliza in umetnost/psihoanalitični pristopi k umetnosti in filmuBarbara Drole | 30 / 6 / 2009 | Klub SOT 24, 5 | 18:00


Na podlagi kratkega orisa treh registrov (Imaginarnega, Simbolnega, Realnega) bodo slušatelji seznanjeni z Lacanovim pojmovanjem subjekta, objekta, strukture in njenih pogojev. Nato pa bo skozi primere iz zgodovine slikarstva in filma prikazana njihova uporaba. Skozi različne načine njihovih prisvajanj bomo deloma sledili tudi razvoju teoretičnih pristopov k filmu.Predavanje bo slušatelje seznanilo tako z osnovnimi koncepti, ki jih je v svojem povratku k Freudu razvil Jacques Lacan, kot tudi z njihovo uporabo pri analizi slikarskih in filmskih podob. Slušatelje se bo vzpodbudilo k razmisleku o aktualnosti razvitih konceptov za umetnost (tj. ali lahko še danes doprinesejo k razumevanju sedme umetnosti) in o zgodovinskem trenutku, ki razvpitost psihoanalitskih pristopov v našem prostoru omogoča/povzroča.

 

Literatura:Lacan, Jacques: Zrcalni stadij kot oblikovalec funkcije jaza. V Spisi, 37-43. 1994.Lacan, Jacques: Štirje temeljni koncepti psihoanalize, str. 67-110, 1996Levine, Steven Z. Lacan reframed. A guide for the Arts students, 2008Žižek, Slavoj. Pogled s strani, 1988Thompson, John. Strukturalizem in njegovi učinki. V Pam Cook: Knjiga o filmu. 2007
Barbara Drole prakticira življenje.