Škratova filmska šola

novice

urnik

Pogrešljivost življenja v neoliberalnem globalnem kapitalizmu

Poslušaj predavanje(trajanje: 39:21):Nina Cvar | 5 / 9 / 2012 | Knjižnica Šiška | 19:30


Katastrofični diskurzi varčevanja in pertinentnega izrednega stanja na eni strani, na drugi strani pa diskurzivni diktat  nenehnega samouresničevanja – po možnosti skozi nove informacijske tehnologije. Še eno od premnogih protislovij sodobnega sveta, ki nam bo v predavanju služilo kot izhodišče za poskus konceptualizacije aktualnega stanja  neoliberalnega globalnega kapitalizma, za katerega postavljamo tezo,  da je življenje v njegovi matrici zadobilo status absolutne pogrešljivosti. Kajti zdi se, da življenje danes šteje le toliko, da je bodisi v funkciji nekakšnega rezervoarja za nenehno vrtenje avtomata produkcijskega procesa današnjega kapitalizma bodisi, da poganja industrijo dolga kot glavnega gonila akumulacije v zadnjih letih. Mar je potemtakem sploh še smiselno govoriti o življenju in biopolitiki? Ali nismo priča radikalni spremembi, ki v središču nima več življenja,  ampak smrt, ki kot taka postane nov način akumulacije kapitala?

 

Viri in literatura:

 

Agamben Giorgio. Odprto. Človek. Žival. Ljubljana: Študentska založba, 2011

--- State of Exception. Chicago: University of Chicago Press.

Bianchi Pietro. »The Discourse and the Capitalist. Lacan, Marx, and the Question ob the Surplus«. Filozofski vestnik. XXXI/2/2010/123-137.

Brian Carr. »At the Tresholds of the »Human«: Race, Psychoanalysis, and the Replication of Imperial.« V Cultural Critique, 39/1998/119-150

Foucault, Michel. The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-1979. Palgrave Macmillan.

Chun Kyong Hui, Wendy. Programmed Visions. Software and Memory. MIT Press, Cambridge, 2011

Marina Gržinić. 2012. A passion for history in the depoliticized and castrated European Union regime. Predavanje: http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=program&programId=3603&menuId=11&mod=.C

Christian Marazzi. The Violence of Financial Capitalism. London in Mass: MIT press

Mitropoulos Angela. »Zakonito plačilno sredstvo«. Dostopno na: http://www.reartikulacija.org/?p=698

Mignolo Walter. »Coloniality: The Darker Side of Modernity. Dostopno na: http://www.macba.cat/PDFs/walter_mignolo_modernologies_eng.pdf

Vishmidt Marina. »Človeški kapital ali strupeno premoženje po mezdi: 1. del.« Reartikulacija 10

 

Nina Cvar z veseljem koordinira Škratovo filmsko šolo. Objavlja na Radiu Študent, v Ekranu - reviji za film in televizijo, Kinu!, Tribuni itd. Sodelovala je tudi s Časopisom za kritiko znanosti. S Titom Podobnikom je osnovala Fimuthe. Je podiplomska študentka na Univerzi v Novi Gorici.