Škratova filmska šola

novice

urnik

Digitalni načini predstavitve zgodovine v sodobnem muzeju

Poslušaj predavanje(trajanje: 22:06):Zora Žbontar | 17 / 10 / 2012 | Knjižnica Šiška | 19:30


V predavanju z naslovom Digitalni načini predstavitve zgodovine v sodobnem muzeju bomo analizirali načine približanja preteklosti s pomočjo filmske animacije, 3D animacije, informacijskega terminala z digitalnimi rekonstrukcijami, panoramskimi fotografijami in igrami za otroke kar postaja vse pogostejša praksa v muzejih. Karakteristike muzeja Madinat al-Zahra v Córdobi, ki si je letos prislužil prestižno nagrado The European Museum of the Year Award (EMYA), bodo v ospredju našega zanimanja. Obiskovalec muzeja je s pomočjo sodobnih načinov predstavitve zgodovine na kompleksen način seznanjen z mestom iz 10. stoletja Madinat al-Zahra, z vpogledom v njegovo socialno strukturo, infrastrukturo in vsakdanjo izkušnjo tamkajšnjih prebivalcev. Temu sledi ogled delno rekonstruiranega arheološkega najdišča, ki se nahaja nekaj metrov stran od muzeja. Na tem primeru se nam sodobni muzej pokaže kot institucija, ki komunicira z obiskovalcem in hkrati deluje v okviru svojih interesov moči (Eilean Hooper-Greenhill). Muzejski diskurz, ki vstopa v javnost, zanimivo, neprikrito odraža evropski ideal medkulturne povezanosti.

Zoro Žbontar zanimajo kategorije vrednotenja in pristopi k vizualni kulturi na primerih muzeja, metodologije raziskovanja, zgodovinopisja ter sodobne umetnosti. Za Radio Študent piše o sodobnem umetniškem dogajanju, na Filozofski fakulteti v Ljubljani se  ukvarja z vizualno kulturo zgodnjega srednjega veka. Vodi tečaje keramike za otroke.

 

Bibliografija:

Crary, Jonathan. Tehnike opazovalca: Videnje in modernost v devetnajstem stoletju. Ljubljana: Sophia, 2012.

EMYA Awards 2012 brochure, EMYA Candidates 2012 brochure. Dostopno prek: http://www.europeanmuseumforum.info/emya/emya2012.html (20. oktober 2012).

Foucault, Michel. Besede in reči: Arheologija humanističnih znanosti, Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010.

Hooper-Greenhill, Eilean. Museums and the Shaping of Knowledge. London, New York: Routledge, 1992.

Hooper-Greenhill, Eilean. Museums and their visitors. London, New York: Routledge, 2000.

Horvat, Jasna. 1994. Zbirke – predhodnice muzejev, ARGO (36–37): 15–18.

Karvonen, Minna. Digitising Musum Materials – Towards Visibility and Impact, V Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, ur. Susanna Pettersson, Monika Hagedorn-Saupe, Teijamari Jyrkkiö, Astrid Weij, 234–244. Helsinki: Kariston Kirjapaino Oy, 2010.

Mensch, Peter van, Léontine Meijer – van Mensch. From Disciplinary Control to Co-creation – Collecting and the Development of Museums as Praxis in the Nineteenth and Twntieth Century, V Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, ur. Susanna Pettersson, Monika Hagedorn-Saupe, Teijamari Jyrkkiö, Astrid Weij, 34–57. Helsinki: Kariston Kirjapaino Oy, 2010.

Mensch, Peter van, Léontine Meijer – van Mensch. New Trends in Museology. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2011.

Mikuž, Marjeta. Pogledi na muzeje v dobi globalizacije. Ljubljana: ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2003.

Pearce, Susan. The Collecting Process and the Founding of Museums in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth centuries, V Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe, ur. Susanna Pettersson, Monika Hagedorn-Saupe, Teijamari Jyrkkiö, Astrid Weij, 12–33. Helsinki: Kariston Kirjapaino Oy, 2010.

Running a Museum: A Pratctical Handbook, ur. Patric J. Boylan. Pariz: Paris: ICOM - International Council of Museums, 2004.

Tavčar, Lidija. Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije. Ljubljana: ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Narodna galerija, 2003.