Škratova filmska šola

novice

urnik

Šum v sistemu. Od kritike do delovanja

Poslušaj predavanje(trajanje: 31:36):Jasmina Založnik | 14 / 11 / 2012 | Knjižnica Šiška | 19:30


Ujeti v lastno nezmožnost prestopa horizontov kapitalizma kot mačke okoli vrele kaše postopamo iščoč rešitve in pri tem pogosto spregledamo že obstoječe partikularne, minorne in marganizirane pristope, ki s svojim delovanjem prestopajo usidrane sistemske robove. Tiste, ki »družbe nadzora« (post-informacijsko družbo oz. še natančneje obdobje tako imenovanega Spleta 2.0) ne razumejo zgolj v njegovi negativni luči, temveč, sledeč vitalizmu Gillesa Deleuza, delovanje mreže obračajo v svoj prid. Najprej z zavedanjem njegovega delovanja, kasneje pa predvsem z raziskovanjem in prečenjem ustaljenih načinov njegove uporabe. Kljub številnim šumom, je splet 2.0 tisti, ki omogoča križno preverjanje informacij kot tudi kreacijo drugačnih vsebin in orodij od tistih, ki v javna občila niso vključena kot tudi tistim, ki se izmikajo prevladujočim načinom uporabe.

V predavanju bomo pristopili skozi prizmo potencialnosti vpisano v digitalni način produkcije. Osredotočili se bomo na izbrane primere uporabe tehnoloških »orodij«, ki služijo zoperstavljanju ustaljenim korporativnim in institucionalnim načinom njihove uporabe.

Jasmina Založnik je producentka, publicistka in študentka podiplomskega študija Interkulturnih študij - primerjalni študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici.